Privacyverklaring

Privacyverklaring Fondsenbeheer Nederland B.V.

Algemeen
Deze Privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Fondsenbeheer Nederland omgaat met de door u aan Fondsenbeheer toevertrouwde persoonsgegevens. Wanneer u aan Fondsenbeheer persoonsgegevens verstrekt en Fondsenbeheer deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), doet Fondsenbeheer dat uiterst zorgvuldig.

Waarvoor gebruikt Fondsenbeheer de persoonsgegevens (doeleinden)?
Fondsenbeheer gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor u uw de gegevens heeft verstrekt. De mogelijke doeleinden worden verderop in deze Privacyverklaring onder “Specifieke doeleinden en verwerkers per situatie” per mogelijke situatie gespecificeerd.

Toestemming, Overeenkomst
U heeft Fondsenbeheer toestemming gegeven tot het verwerken van de persoonsgegevens voor het specifieke doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Daarnaast is het vaak zo dat u dit met Fondsenbeheer bent overeengekomen in bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst.

Met wie kan Fondsenbeheer uw persoonsgegevens delen?
Fondsenbeheer verstrekt uw persoonsgegevens niet aan partijen buiten Fondsenbeheer, tenzij Fondsenbeheer dit vooraf heeft aangegeven. Met deze derden die op verzoek van Fondsenbeheer uw persoonsgegevens gebruiken voor een specifiek doel (de verwerkers) heeft Fondsenbeheer goede afspraken gemaakt zodat de veiligheid van  uw persoonsgegevens volledig gewaarborgd blijft. De verwerkers worden verderop in deze Privacyverklaring onder “Specifieke doeleinden en verwerkers per situatie” per mogelijke situatie nader gespecificeerd. Fondsenbeheer zal ook persoonsgegevens delen als Fondsenbeheer daar wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst).

Beveiliging
Fondsenbeheer neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eist van de door Fondsenbeheer ingeschakelde derden (verwerkers) dat zij hetzelfde doen. Fondsenbeheer bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. En zo lang de wet Fondsenbeheer verplicht om de gegevens te bewaren.

Uw rechten en het contactadres voor privacy vraagstukken
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw rechten als betrokkene (recht op inzage, recht op correctie, recht op beperken van het verwerken van uw gegevens, op het verwijderen van uw gegevens, recht op het digitaal meenemen van uw gegevens), kunt u uw verzoeken rechtstreeks bij Fondsenbeheer indienen via het speciaal daarvoor bedoelde e-mailadres privacy@fondsenbeheer.nl.

Specifieke doeleinden en verwerkers per situatie

U heeft gesolliciteerd bij Fondsenbeheer Nederland
Doeleinden: het administreren en beoordelen van uw sollicitatie, het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst het uitvoeren en beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 

Delen met derden (verwerkers)
Voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden in verband met het afhandelen van de sollicitatie of het aangaan en uitvoeren van een arbeidsovereenkomst  heeft Fondsenbeheer derden ingeschakeld. Fondsenbeheer verstrekt aan deze verwerkers uw persoonsgegevens alleen maar om deze specifieke activiteiten uit te kunnen voeren.  Met de volgende andere partijen kan Fondsenbeheer in specifieke situaties uw persoonsgegevens delen:
• derden die inzage kunnen hebben in de geautomatiseerde systemen waarmee uw arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd (IT-leveranciers);
• Arbodienst;
• Bedrijfsarts en psycholoog;
• De uitvoerder van de autoleaseregeling;
• Opleidingsinstituut en/of coaches;
• De uitvoerder van de pensioenregeling.

Website
Fondsenbeheer verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de bedrijfsvoering, om haar diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te kunnen ontwikkelen. Fondsenbeheer is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat we deze bezoekers identificeren, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden verbeterd.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door links met deze website zijn verbonden.