Contactgegevens

  • Utrechtseweg 12
    3811 NB Amersfoort
  • Postbus 2207 
    3800 CE Amersfoort
  • 088 253 9888

Verantwoord ondernemen

Fondsenbeheer Nederland zet zich op een bedrijfsmatige manier in voor maatschappelijke doelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Fondsenbeheer ontwikkelt of financiert echter zelf geen (duurzaam) vastgoed of duurzame financieringsvormen. Wel biedt zij een organisatie en omgeving aan fondsen die daarin gespecialiseerd zijn.

Fondsenbeheer werkt integer en transparant, is betrokken en streeft altijd naar een gezonde balans tussen de sociale, economische en ecologische effecten van haar activiteiten. People, profit, planet. Duurzaamheid is dan ook op alle fronten verweven in haar beleid. Het MVO beleid van Fondsenbeheer is gebaseerd op vier pijlers: duurzame vastgoedfinanciering, integer ondernemen, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoorde bedrijfsvoering.