Contactgegevens

  • Utrechtseweg 12
    3811 NB Amersfoort
  • Postbus 2207 
    3800 CE Amersfoort
  • 088 253 9888

Kerncijfers

Fondsenbeheer Nederland   2015 2014 2013 2012
Beheerd maatschappelijk vermogen € mln: 3.190 3.147 3.010 2.945
           
Leningenportefeuille € mln: 2.507 2.448 2.254 2.183
Leningenportefeuille (aantal) aantal: 51.607 47.874 39.588 35.015
           
Aantal FTE aantal: 122 183 154 112
Kerngetallen van de onafhankelijke maatschappelijke fondsen   2015 2014 2013 2012
Verstrekte financieringen voor restauraties (Nationaal Restauratiefonds) € mln: 111 91 90 75
Verstrekte financieringen voor natuur (Nationaal Groenfonds) € mln: 23 15 36 19