Contactgegevens

Over Fondsenbeheer Nederland

 

Fondsenbeheer Nederland verzorgt de organisatie en bedrijfsvoering van verschillende maatschappelijke fondsen die zich intensief inzetten voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. Fondsenbeheer Nederland is een onafhankelijke en betrouwbare onderneming zonder winstoogmerk.

Verbeteren van onze leefomgeving

Fondsenbeheer levert faciliteiten en diensten aan de volgende fondsen: Nationaal Restauratiefonds, Nationaal Groenfonds, BOEi en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Al deze fondsen zijn zelfstandige en onafhankelijke organisaties. Ze zijn opgericht door gedreven en betrokken mensen en instanties met hart voor stad en land. Stuk voor stuk zijn zij experts met een uitgebreid netwerk in de specifieke deelgebieden waarbinnen zij actief zijn. De fondsen opereren onder eigen naam en onder eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid, in nauwe samenspraak met overheden en andere opdrachtgevers. Mede dankzij hun inzet voor monumenten, natuur en landschap en industrieel erfgoed leveren ze een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de diversiteit van onze leefomgeving.

Experts voor optimaal rendement

De ambitie van Fondsenbeheer Nederland is primair het bijdragen aan de doelstellingen, ambities en resultaten van deze fondsen. Ze doet dit door personeel, management, huisvesting, vastgoeddeskundigheid, ICT en financiële kennis aan de fondsen beschikbaar te stellen. De kracht van Fondsenbeheer Nederland ligt in de toepassing van innovatieve financieringsoplossingen en vastgoedontwikkeling.

Hierbij wordt overheidsgeld gecombineerd met private geldstromen en kan met dezelfde hoeveelheid geld meer worden gedaan. Het Revolving Fund is hier een mooi voorbeeld van. Ook het opzetten van nieuwe fondsen en uitbreiden van bestaande fondsen behoort tot de expertise van Fondsenbeheer Nederland.