Miljoenen extra voor karakteristieke panden in Drenthe

Gepubliceerd: donderdag 1 juni 2017 om 10:48 uur door Nationaal Restauratiefonds

De provincie Drenthe wil zich blijven inzetten voor het behoud en de herbestemming van karakteristieke panden in Drenthe. De provincie stelt via de regeling ‘Subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit 2017-2020’ bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar. De regeling treedt 1 juni in werking. Doel is om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren. 

Gedeputeerde Cees Bijl: “Ervaring leert dat deze regeling een positief effect heeft op de economie en werkgelegenheid. Een herbestemd karakteristiek pand biedt weer mogelijkheden voor wonen, werken en verbetering van de leefomgeving. Daarnaast biedt herbestemming een uitgelezen kans voor leerlingen om praktijkervaring op te doen in de (restauratie)bouw”.

Aanvragen

De nieuwe regeling loopt van 2017 tot 2020 en biedt eigenaren van gebouwd erfgoed de gelegenheid om afhankelijk van het type monument een subsidie in de vorm van een geldbedrag of een laagrentende lening via het Restauratiefonds aan te vragen voor het behoud en/of herbestemming van hun pand. Dit kan per 1 juni. Eigenaren van een een rijksmonument, een provinciaal monument, een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand kunnen gebruik maken van de regeling.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden per 1 juni terecht op: 

Overige berichten 2018