Herbestemming.nu brengt theorie en praktijk voor herbestemmers van monumenten samen

Gepubliceerd: vrijdag 12 mei 2017 om 16:34 uur door Nationaal Restauratiefonds

De kenniswebsite Herbestemming.nu is vernieuwd. De nieuwe website biedt informatie en inspiratie voor initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingsprojecten met een uitgebreide projectendatabase en kennisdossiers.

Het proces van herbestemmen van monumenten is vaak omvangrijk. Kennis en ervaringen uit de theorie en de praktijk helpen initiatiefnemers om dit proces goed te doorlopen. Op de website staan kennisdossiers over onder meer succesfactoren van herbestemmen, duurzaamheid, wet- en regelgeving, tijdelijk gebruik en financieren. Deze dossiers zijn allemaal gekoppeld aan praktijkvoorbeelden in de projectendatabase. Deze database bevat meer dan 200 voorbeelden van herbestemmingen.

Met de website Herbestemming.nu zet het Restauratiefonds samen met een aantal kennispartners het initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voort. Een belangrijk deel van de kennis op de website is namelijk afkomstig van de voormalige Kennisbank herbestemming en de oude website van Herbestemming.nu. De volgende kennispartners leveren een bijdrage aan Herbestemming.nu: VAWR, Nationaal Renovatie Platform (NRP) en NVM Business.

Met de website Herbestemming.nu wil het Nationaal Restauratiefonds initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen met kennis en praktijkvoorbeelden ondersteunen bij hun plannen, om zo een bijdrage te leveren aan het in stand houden van monumenten. 

Kijk op Herbestemming.nu 

Overige berichten 2018