Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Friesland

Gepubliceerd: woensdag 14 juni 2017 om 16:38 uur door Nationaal Restauratiefonds

Het Cultuurfonds voor Monumenten in Friesland is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Friesland kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen en/of herbestemmen van hun monument. Provincie Friesland heeft hiervoor extra geld in het Cultuurfonds beschikbaar gesteld.  

Om een monument te behouden voor de toekomst is het naast restauratie steeds meer van belang om een monument ook te verduurzamen of het een nieuwe bestemming te geven. Provincie Friesland  komt tegemoet aan de wens van eigenaren om naast restauratie ook verduurzaming of herbestemming financieel te ondersteunen. Hiervoor heeft de provincie extra middelen beschikbaar gesteld in het Cultuurfonds voor Monumenten, hiermee zit eind dit jaar 2,5 miljoen euro extra in het fonds.

De provincie hecht grote waarde aan het behoud van de Friese monumenten en karakteristieke panden. Met deze verbreding wil de provincie eigenaren extra ondersteuning geven in het behoud van hun monument. Ook gemeenten krijgen zo een stimulans voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden. Zij hebben ook een rol bij het beoordelen van de subsidiabele kosten en de kwetsbare monumentale kwaliteiten.

Eigenaren kunnen al ruim 14 jaar gebruik maken van het Cultuurfonds in Friesland. Naast de uitbreiding naar de thema’s duurzaamheid en herbestemming wordt ook het maximum leningsbedrag van de Cultuurfonds-hypotheek verhoogd naar € 200.000,-.

Over het Cultuurfonds voor Monumenten
In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt het Nationaal Restauratiefonds al sinds 2003 samen met 9 provincies. Dit om monumenteigenaren te helpen met het behouden van hun monument via de zogenaamde Cultuurfondsen voor Monumenten. Uit deze Cultuurfondsen wordt de Cultuurfonds-hypotheek verstrekt. Dit is een lening voor eigenaren van gemeentelijke of provinciale monumenten of karakteristieke panden met een lagere rente dan de marktrente (4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%). De hoogte van de hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde subsidiabele kosten.

Overige berichten 2018