Bekijk het jaarverslag Restauratiefonds 2016

Gepubliceerd: woensdag 10 mei 2017 om 16:29 uur door Nationaal Restauratiefonds

‘Alle monumenten springlevend’: in 2016 heeft het Restauratiefonds weer stappen gezet om dit doel te bereiken. De financiële verslaglegging hiervan, en de verantwoording door het bestuur, is te vinden in het jaarverslag. 

Hierin is onder meer te lezen hoe het Restauratiefonds met kennis en financieringen monumenteneigenaren heeft ondersteund bij het realiseren van hun droom; wonen of werken in een bijzonder pand. Want door eigenaren te helpen bij deze droom wil het Restauratiefonds samen met overheden en erfgoedorganisaties een bijdrage leveren aan een mooi en herkenbaar Nederland.

Bekijk het digitale jaarverslag

Overige berichten 2018