Duurzame Scholenfonds voor verduurzaming monumentale scholen

Gepubliceerd: donderdag 28 januari 2016 om 12:26 uur door Nationaal Restauratiefonds

Voor scholen in het basis- of voortgezet onderwijs die gehuisvest zijn in een monumentaal pand is  het Duurzame Scholenfonds van start gegaan. Met een laagrentende Duurzame Scholenfonds-Lening uit dit fonds kunnen monumentale scholen duurzaamheidsmaatregelen financieren.

Parallel aan het Duurzame Scholenfonds bestaat het initiatief Green Deal Scholen, die is gesloten door de onderwijs- en gemeentesector samen met de Rijksoverheid. Doel van deze Green Deal is om op grote schaal de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. Want een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties.

Besturen en eigenaren van PO- en VO-scholen die in monumentale panden zijn gehuisvest zoeken vaak naar mogelijkheden om de energiehuishouding te verbeteren, ondanks de beperkingen die monumenten met zich mee kunnen brengen. De verduurzaming van een monument is vaak kostbaar.  Deze besturen en eigenaren krijgen nu de mogelijkheid om een laagrentende lening af te sluiten uit het Duurzame Scholenfonds. Met deze lening kunnen zij investeren in fysieke maatregelen die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzaam energiegebruik en/of verbetering van het binnenklimaat. Het Nationaal Restauratiefonds komt met deze faciliteit voor scholen die zijn gehuisvest in rijks-, provinciale- of gemeentelijke monumenten. Dankzij de bijdrage van en in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Nationaal Restauratiefonds deze lening kunnen ontwikkelen.

Overige berichten 2018