Sociale huur in monumenten toch haalbaar

Gepubliceerd: woensdag 6 mei 2015 om 9:20 uur door Nationaal Restauratiefonds

Drie monumentale panden aan de Oudegracht 180-184 in Alkmaar worden straks verhuurd tegen een sociale huurprijs. De corporatie Van Alckmaer voor Wonen is erin geslaagd de restauratie en verbouwing van de panden financieel haalbaar te maken. Wonen in een monument moet voor alle huishoudens bereikbaar zijn, dat is de gedachte. Dus ook voor bewoners met een kleine portemonnee. In mei van dit jaar kunnen er 10 een- en tweepersoonshuishoudens in de monumenten wonen.

​Het restauratie- en verbouwingsproject kende een aantal uitdagingen. Naast de bouwkundige aspecten zat de uitdaging vooral in het creëren van woonvolume. Die werd gevonden in de verkeersruimte. Met respect voor de monumentale waarden heeft het woonblok een efficiëntere en economischere indeling gekregen. Naast deze uitdaging is het Van Alckmaer ook gelukt om het pand te verduurzamen om ook hiermee de woonlasten voor toekomstige bewoners te beperken.

Financieringsuitdaging
Een andere belangrijke uitdaging voor de woningcorporatie en voor corporaties in het algemeen is het financieren van investeringen in monumenten. Minister Blok heeft op 11 februari 2014 een wijziging (novelle) op het wetsvoorstel Herziening Woningwet gepubliceerd. De novelle stelt kaders voor de activiteiten van woningcorporaties en de financiering daarvan. Het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lagere inkomens. Ook moeten corporaties nadrukkelijker gaan toetsen of een aangeboden woning ook betaalbaar is voor de gegadigde.

Wat betekent dit voor het realiseren van sociale huurwoningen in monumenten? Het onderhouden en restaureren van monumenten gaat vaak gepaard met torenhoge kosten. Driekwart van de Nederlandse woningcorporaties beheert monumenten. Het gaat om ongeveer 5.800 Rijksmonumenten en 7.900 gemeentelijke monumenten. De uitdaging is dus groot.

Van Alckmaer voor Wonen geeft met de restauratie van de panden aan de Oudegracht het voorbeeld dat het voor een woningcorporatie wel mogelijk is om monumenten op te knappen. Deze corporatie ziet het monument als lust en niet als een last.

Met het Restauratiefonds
De ingrijpende restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door de financieringsfaciliteiten van het Restauratiefonds. Specifiek voor het uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden kunnen eigenaren een laagrentende lening aanvragen bij het Restauratiefonds. De financiering maakt het project van Van Alckmaer voor Wonen nét wel haalbaar. Het eindresultaat zal voor zich spreken. Het 17e eeuws ensemble aan de Oudegracht in Almaar staat er straks weer prachtig bij.

Meer informatie?
Wilt u weten wat de financiële en fiscale voordelen zijn van investeren in monumenten voor uw corporatie? Neem dan contact ons op . Wij leggen u graag de mogelijkheden uit.

Overige berichten 2018