Prof. mr. Pieter van Vollenhoven maakt zich sterk voor herbestemming

Gepubliceerd: maandag 13 juli 2015 om 11:05 uur door Nationaal Restauratiefonds

Bij zijn afscheid als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw dr. Jet Bussemaker, aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven gevraagd of hij zich zou willen blijven inzetten voor het onderwerp ‘Herbestemmen van Monumenten’.

​Dit onderwerp is voor de monumentenwereld van grote betekenis, omdat een monument zonder herbestemming immers (uiteindelijk) geen toekomst heeft. Uit de reacties op de algemene oproep die de heer Van Vollenhoven bij zijn afscheid van het Restauratiefonds aan de sector heeft gedaan, is een groot aantal goede en bruikbare ideeën gekomen. Naar aanleiding van deze eerste oriëntatie op dit gebied wordt daarbij nu gedacht aan knelpunten die voortvloeien uit regelgeving en niet uit een gebrek aan financiële middelen. 

De heer Van Vollenhoven kan bij zijn zoektocht naar ‘vastgelopen herbestemmingen’ op steun blijven rekenen van zowel het Ministerie van OCW als van het Nationaal Restauratiefonds. Het zal in hoge mate worden gewaardeerd als de erfgoedsector en de vastgoedsector hem op dit gebied nader zouden willen informeren.

Hierbij kan nog worden gedacht aan de volgende criteria:  

·         De herbestemming moet in een concreet stadium zijn, waarbij een duidelijk, gedragen en haalbaar
          wensbeeld is gevormd. Hierbij bestaan er één of meer concrete en uitdagende knelpunten die de
          realisatie (nog) in de weg staan.

·         De herbestemming moet worden uitgevoerd met respect voor het karakter en de identiteit van het
          pand.

·         Het betreft een monumentaal pand, dat niet per se een monumentenstatus hoeft te hebben.

·         De herbestemming wordt aantoonbaar maatschappelijk gedragen en kan een voorbeeldfunctie voor 
          andere initiatiefnemers vervullen.

·         Bij het oplossen van de knelpunten wordt nadrukkelijk samengewerkt tussen verschillende betrokken
          partijen.

Projecten aandragen
|
Wij roepen eenieder van harte op om voorbeelden aan te dragen van vastgelopen projecten. De voorstellen kunt u uiterlijk 1 juli 2015 mailen. Van de projecten ontvangen wij graag de volgende informatie:

·         Naam en omschrijving van het project

·         Adres en gemeente

·         Korte beschrijving van het belangrijkste knelpunt en wat er al gedaan is om dit op te lossen

·         Korte beschrijving van de betrokken partijen en hun rol

·         Foto van het pand

Overige berichten 2018