Nationaal Monumentencongres 12 november 2015

Gepubliceerd: maandag 5 oktober 2015 om 14:35 uur door Nationaal Restauratiefonds

Op donderdag 12 november 2015 vindt de vierde editie plaats van het Nationaal Monumentencongres in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum. Dit jaar is het thema 'Koers 2020'. Hoe ziet de monumentenzorg er over vijf jaar uit? En welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben daar in de tussenliggende tijd invloed op?

Veranderende samenleving
De samenleving verandert - als altijd. Veranderingen die de positie en de koers van de monumentenzorg beïnvloeden. Zoals de digitalisering, die heeft gezorgd voor een enorme informatie-uitwisseling. Of de minder zichtbare kanteling in de economie: van producten naar diensten. Van minder 'hebben' naar meer 'delen'. En de breed gedragen wens en alom geaccepteerde noodzaak tot verduurzaming. Het zijn zonder meer ontwikkelingen die ook de financiering, filosofie en exploitatie van monumentaal erfgoed beïnvloeden. Dat vraagt van de sector om innovatie en een open houding. Hoe volgt de monumentenzorg deze ontwikkelingen - met behoud van kwaliteit en vakmanschap?

Kansen grijpen
Met een dynamisch programma en de nodige realiteitszin gaat het Nationaal Monumentencongres dieper op deze vraag in. Plenair en in twee rondes van tien interactieve fringemeetings, komen vragen aan de orde als: Wat vragen deze veranderingen van onze manier van werken? Kunnen we nóg beter samenwerken en gebruik maken van elkaars expertises? En hoe versterken we onze rol in deze netwerksamenleving?

Voor wie is het Monumentencongres?

 • Erfgoedorganisaties  
  Kenniscentra
  Projectontwikkelaars
  Woningcorporaties
  Vastgoedbeheerorganisaties
  Adviesbureaus
  Steunpunten / Erfgoedhuizen
  Architecten, stedenbouwers, planologen
  Restauratie- en aannemersbedrijven
  Bestuurders & ambtenaren van overheden
  Provinciale landschappen, waterschappen
  Monumenteneigenaren

Het volledige programma, de fringemeetings en kaarten vind je op www.monumentencongres.nl

Jonge Monumententalenten gezocht!
De zoektocht naar jonge talenten in de monumentenwereld is weer begonnen. Kent u zo’n talent? Nomineer hem of haar dan vóór 15 oktober. De prijs wordt, voor de tweede keer, uitgereikt tijdens het Nationaal Monumentencongres op 12 november 2015. Zo worden jonge monumententalenten in de schijnwerpers gezet en frisse ideeën en nieuwe energie met elkaar gedeeld.Kijk hier voor de criteria en de aanmeldingsprocedure.

Overige berichten 2018