Extra storting in het Cultuurfonds voor Monumenten Friesland

Gepubliceerd: vrijdag 13 februari 2015 om 16:43 uur door Nationaal Restauratiefonds

Monumenteneigenaren in de provincie Friesland kunnen al 12 jaar terecht bij het Cultuurfonds voor Monumenten voor de restauratie en onderhoud van hun pand. Eind vorig jaar is er door provincie Friesland een extra bedrag van 500.000 euro in het fonds gestort.

​Provincie Friesland wil met deze extra storting de kwaliteit van de karakteristieke bebouwde omgeving verbeteren en de economie stimuleren. De bijdrage is afkomstig uit het investeringsprogramma Wurkje Foar Fryslân. Dit programma is er op gericht de kwaliteit van de leefomgeving en de economie een impuls te geven. Het Cultuurfonds voor Monumenten is een samenwerking tussen de provincie, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Restauratiefonds. Eigenaren kunnen bij het Restauratiefonds een aanvraag voor de Cultuurfonds-hypotheek indienen. Ook heeft de provincie in december 2014 naast de storting in het Cultuurfonds extra subsidie beschikbaar gesteld voor monumenten in Friesland. Het Restauratiefonds verzorgt de uitbetaling van deze subsidies.
Het Cultuurfonds voor Monumenten is in de afgelopen jaren succesvol gebleken bij de ondersteuning van eigenaren die hun monument in stand willen houden. Om het behoud van het cultureel erfgoed een extra impuls te geven begonnen het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds vanaf 2003 in negen provincies een Cultuurfonds voor Monumenten. Inmiddels zijn er ruim 500 leningen verstrekt uit deze fondsen.

Overige berichten 2018