€ 6 miljoen voor monumenteigenaren in Gelderland

Gepubliceerd: donderdag 6 februari 2014 om 9:32 uur door Nationaal Restauratiefonds

Monumenteigenaren in de provincie Gelderland krijgen financiële steun voor restauratiewerkzaamheden, herbestemming en/of energiebesparende maatregelen. Dit is vandaag officieel bekend gemaakt in het Huis der Provincie te Arnhem. De provincie heeft hiervoor € 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in het Gelders Monumentenfonds  bij het  Nationaal Restauratiefonds.

​Geld voor restauratie, duurzaamheid en herbestemming Het behoud van monumenten staat centraal in de beleidsnotitie ‘Erfgoed en cultuur’ van de provincie. Naast restauratiewerkzaamheden is  het treffen van passende energiebesparende voorzieningen minstens zo belangrijk. Sommige monumenten zijn eeuwen geleden gebouwd en voldoen niet meer aan de huidige eisen van deze tijd. Met een lening uit het Gelders Monumentenfonds kunnen nu noodzakelijke voorzieningen getroffen worden.

Meer informatie Monumenteigenaren kunnen een laagrentende lening aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds. Wilt u meer informatie, kijk dan op www.restauratiefonds.nl/gelderland of neem contact op met uw gemeente.

Foto: mevrouw Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Gelderland en Mr Pieter Siebinga, directeur Nationaal Restauratiefonds

Overige berichten 2018