Utrechts Restauratiefonds draagt bij aan energiebesparing in monumenten

Gepubliceerd: dinsdag 8 oktober 2013 om 10:51 uur door Nationaal Restauratiefonds

Op 1 oktober is door de gemeente Utrecht en Nationaal Restauratiefonds de overeenkomst ondertekend voor de uitbereiding van het Utrechts Restauratiefonds. Uit dit fonds kunnen eigenaren van Utrechtse monumenten een laagrentende lening aanvragen voor het instandhouden van hun pand. Utrecht is de eerste gemeente die ook maatregelen ten behoeve van energiebesparing in monumenten met een laagrentende lening uit dit fonds stimuleert.

​Om de duurzaamheid van monumentale panden in de stad Utrecht te stimuleren kan voor werkzaamheden ten behoeve van energiebesparing bij het Restauratiefonds een lening aangevraagd worden uit het Utrechts Restauratiefonds.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen uit het fonds een lening aanvragen bij het Restauratiefonds voor die kosten die gemaakt moeten worden om (bouwtechnische) gebreken op te heffen om zo de cultuurhistorische waarden van het monument te behouden.

Overige berichten 2018