Samen de schouders er onder: de bijeenkomst van het Restauratiefonds

Gepubliceerd: dinsdag 5 november 2013 om 11:27 uur door Nationaal Restauratiefonds

Initiatiefnemers hebben een lange adem nodig om vergunningen, exploitatieplannen en financieringen van herbestemmingsopgaven rond te krijgen. De oplossing? Samen de schouders er onder.

​Met die gedachte kwamen initiatiefnemers, financiers, partners en adviseurs op maandag 28 oktober 2013 samen in de monumentale Utrechtse Villa Jongerius, op uitnodiging van Nationaal Restauratiefonds. Drie ervaringsdeskundigen leidden interactieve sessies over financieren van complexe herbestemmingsopgaven, waarin ruimte was voor vragen, ideeën, inspiratie en feedback. Opvallend was dat ‘omdenken’ de rode draad in iedere sessie was. Niet uitgaan van de regels, maar van het doel.

Het was een interessante middag vol met goede ideeën en nieuwe inzichten. “Prachtig om te zien hoeveel bereidheid de genodigden deze middag hadden om kennis te delen en van elkaar te leren”, zegt Pieter Siebinga, directeur van het Nationaal Restauratiefonds. “Openstaan voor elkaars ideeën, kansen zien en de kwestie van een andere kant bekijken. Daar gaat het om als je samen de schouders er onder wilt zetten”.

 

Een geslaagde bijeenkomst voor zowel initiatiefnemers als samenwerkingspartijen van herbestemmingsopgaven, die wellicht in 2014 een vervolg krijgt.

 

Overige berichten 2018