Haalbaarheidsonderzoek? Bel BOEi!

Gepubliceerd: vrijdag 15 november 2013 om 15:22 uur door BOEi

Het herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een uitdagende puzzel. Voor welke nieuwe functies leent het gebouw zich? Waarvoor kunt u de bestaande kwaliteiten inzetten? En wat is realistisch in de huidige markt? Hoe zit het met exploitaties? Elk herbestemmingsproject begint bij een gedegen haalbaarheidsonderzoek. Snel en vakkundig helpt BOEi u bij het zetten van deze eerste cruciale stap, die bovendien vergoed kan worden dankzij een extra stimuleringsmaatregel van de overheid.

Multidisciplinaire aanpak

De afgelopen jaren heeft BOEi in opdracht van eigenaren tientallen haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvan vele hebben geleid tot succesvolle herbestemmingen, zoals recentelijk de Steenfabriek in Randwijk, de watertoren in Zeist, de Cereolfabriek in Utrecht, Hazemeijer in Hengelo en Nedinsco in Venlo. Kenmerkend voor de werkwijze van BOEi is de inzet van meerdere disciplines; analyse van de markt, bouwtechniek, ontwerp en financiën worden gecombineerd om een helder beeld te geven van de herbestemmingsmogelijkheden. Om herbestemmingsprojecten op gang te helpen heeft het Ministerie van OCW een subsidie beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. Tot en met 30 november 2013 kan er aanspraak worden gemaakt op deze regeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Vehof, projectmanager van BOEi op telefoonnummer 033 760 0663.

Overige berichten 2018