Nieuws

6
mrt

Evaluatie financiële stelsel monumentenzorg (Erfgoed Telt!) beschikbaar

Afgelopen jaar hebben het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de sector, het erfgoedbeleid herijkt. Doel van dit project ‘Erfgoed Telt!’ is een breed gedragen beleid dat de monumenten en historisch waardevolle gebieden sterk maakt voor de toekomst en dat gesteund wordt door een optimaal stelsel van financiering.

21
feb

Investeren via het Restauratiefonds heeft impact op monument en omgeving

Het ministerie van OCW heeft vanaf 2012 middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van Restauratiefondsplus-hypotheken, de lening voor grootschalige restauratie en herbestemming. De nut en noodzaak is in de afgelopen 4 jaar geëvalueerd door Ecorys.

4
dec

Jan Burgmans krijgt Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming rijksmonument De Ploeg

Op vrijdag 1 december heeft Jan Burgmans, initiatiefnemer van de herbestemming van voormalig Weverij ‘De Ploeg’, de Pieter van Vollenhovenprijs 2017 in ontvangst mogen nemen. Jan Burgmans ontvangt de prijs voor de wijze waarop hij deze markante door Gerrit Rietveld ontworpen fabriekshal nieuw leven in heeft geblazen. De prijs is zojuist persoonlijk uitgereikt door prof. Mr. Pieter van Vollenhoven in Bergeijk.

16
nov

9,1 miljoen euro voor herbestemming monumenten in Noord-Holland

Op 15 november 2017 ondertekenden Jack van der Hoek gedeputeerde Provincie Noord-Holland en Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds de samenwerkingsovereenkomst voor het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten. In dit vernieuwde herbestemmingsfonds is nu 9,1 miljoen euro beschikbaar voor restauratie werkzaamheden, herbestemming en duurzaamheidsmaatregelen van monumenten in de provincie Noord-Holland. De ondertekening vond plaats in het provinciehuis te Haarlem.

14
jun

Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Friesland

Het Cultuurfonds voor Monumenten in Friesland is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Friesland kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen en/of herbestemmen van hun monument. Provincie Friesland heeft hiervoor extra geld in het Cultuurfonds beschikbaar gesteld. 

1
jun

Start Hilversums Restauratiefonds

Op donderdag 1 juni ondertekenden wethouder Nicolien van Vroonhoven van gemeente Hilversum en Kees-Jan Dosker, directeur van het Nationaal Restauratiefonds, de samenwerkingsovereenkomst voor het Hilversums Restauratiefonds. Uit dit fonds kunnen gemeentelijke monumenteigenaren vanaf 1 juli de restauratie van hun monument tegen een lage rente financieren. 

In MOUT Foodhall & Brouwerijcafé, de voormalige Eurobioscoop aan het marktplein in Hilversum, vond de ondertekening plaats. De eigenaar van MOUT is een van de eerste aanvragers van een lening uit het Hilversums Restauratiefonds. 

Wethouder Nicolien van Vroonhoven: “Dit fonds geeft mogelijkheden voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Tegen een lage rente kunnen ze een lening afsluiten voor het restaureren van hun pand. Een mooie stimulans om samen het Hilversumse erfgoed te behouden. Het mooie is dat het fonds revolverend is. Dit betekent dat de rente en de aflossingen weer in het fonds worden teruggestort zodat andere monumenteneigenaren hier weer gebruik van kunnen maken.”

Hilversum is een grote monumentenstad en telt 900 gemeentelijke monumenten. De gemeentelijke monumentenlijst wordt de komende tijd uitgebreid en de restauratiebehoefte onder eigenaren is groot, blijkt uit gegevens van de gemeente. De gemeente stelt € 500.000,- in het fonds beschikbaar. Eigenaren kunnen via het Restauratiefonds een lening tussen de € 10.000,- tot € 150.000,- aanvragen. Kees-Jan Dosker: “Wij willen met het fonds een effectieve brug slaan tussen monumenteigenaren en de gemeente Hilversum om dat te behouden wat Hilversum, Hilversum maakt. Een gemeente met springlevende monumenten.”

Op de foto: Wethouder Nicolien van Vroonhoven (rechts), in het midden de eigenaren van MOUT de heer en mevrouw Kroon en Kees-Jan Dosker (links) (Foto: Ton Kastermans).

Meer informatie over het Hilversums Restauratiefonds 

1
jun

Energie besparen met de Duurzame Monumenten-Lening

Gaat u uw rijksmonument restaureren en wilt u daarbij energiebesparende maatregelen treffen? Met de Duurzame Monumenten-Lening kunt u deze maatregelen tegen een lage rente financieren. Vanaf 1 juni is de lening via het Restauratiefonds beschikbaar. 

1
jun

Miljoenen extra voor karakteristieke panden in Drenthe

De provincie stelt via de regeling ‘Subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit 2017-2020’ bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar. De regeling treedt 1 juni in werking. Doel is om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren. 

12
mei

Herbestemming.nu brengt theorie en praktijk voor herbestemmers van monumenten samen

De kenniswebsite Herbestemming.nu is vernieuwd. De nieuwe website biedt informatie en inspiratie voor initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingsprojecten met een uitgebreide projectendatabase en kennisdossiers.

10
mei

Bekijk het jaarverslag Restauratiefonds 2016

Bekijk het jaarverslag Restauratiefonds 2016

1
mrt

Kees-Jan Dosker nieuwe directeur Nationaal Restauratiefonds

Kees-Jan Dosker is de nieuwe directeur van het Nationaal Restauratiefonds. 

14
dec

Nieuw adres voor Fondsenbeheer

Op 16 december verhuist Fondsenbeheer Nederland naar het centrum van Amersfoort aan de Utrechtseweg.

3
nov

Restauratiefonds Compliment 2016 uitgereikt

Op 3 november is het Restauratiefonds Compliment uitgereikt aan Ad Bussing en Astrid Roozenburg, eigenaren van diverse ondernemingen waaronder Hotel Opus One en Lunchroom De Verleiding in Numansdorp. Het Restauratiefonds Compliment wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich op een positieve manier heeft ingezet voor monumentenzorg.

Ad Bussing en Astrid Roozenburg krijgen het Compliment van het Restauratiefonds voor de succesvolle restauratie en herbestemming van het rijksmonumentale pand aan de Voorstraat 24. Nadat de huurder (schoenenwinkel) had opgezegd, zaten zij met een probleem: een nieuwe huurder vinden voor het pand was niet makkelijk. Zij waagden de sprong in het diepe en maakten van een bedreiging een kans. Zij begonnen een klein hotelletje en hebben het pand volledig gerestaureerd. Het hotel bevat zeven unieke kamers, waarvan één suite, en is succesvol. Een prachtig voorbeeld van wat passie en oog voor detail kunnen doen voor een monumentaal pand.

Restauratiefonds Compliment
Het compliment stimuleert initiatieven die bijdragen aan een beter functionerende monumentenzorg en beloont initiatieven, zodat deze navolging krijgen. Eerder werd het Restauratiefonds Compliment onder andere uitgereikt aan Nelleke en Samir Mesic voor de restauratie van Spa Gouda, GeoFort voor de ontwikkeling van het educatieve attractiepark in Herwijnen en Jelle Langeland voor zijn succesvolle betrokkenheid bij vele restauratie- en herbestemmingsprojecten in de provincie Drenthe.

3
nov

Winnaar Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2016 bekend

Tiny Forest heeft de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2016 gewonnen. MTB Routes Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kreeg de Aanmoedigingsprijs. Op donderdag 3 november maakte juryvoorzitter Liesbeth Spies de winnaars bekend. De winnaar van de Natuurprijs krijgt een bedrag van € 10.000,= om te besteden aan zijn project. Het thema voor de Natuurprijs was dit jaar ‘Natuur verdient Verbinding’. De Nationaal Groenfonds Natuurprijs werd voor de tiende keer uitgereikt.

De winnaar van de Natuurprijs 2016 is Tiny Forest Utrecht, een stukje echte inheemse wildernis van nog geen 200 m2. Afgelopen twee jaar heeft een groep vrijwilligers een rommelig en onveilig stukje Utrecht omgetoverd tot een klein paradijsje, met moestuintjes en speelplekken. En een Tiny Forest. Het project krijgt met de Natuurprijs een geldbedrag van € 10.000,= om hun Tiny Forest verder vorm te geven.

Liesbeth Spies, voorzitter van de jury, reikte de prijs uit aan de initiatiefnemers. Spies: ‘De jury van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs was unaniem in haar oordeel over deze winnaar. Tiny Forest biedt een nieuwe en duurzame bijdrage aan de vergroening van de stad. De jury ziet in dit project de potentie om een beweging te worden die landelijk - of zelfs over de grenzen heen - uitgebreid kan worden.’

AANMOEDIGINGSPRIJS
De Aanmoedigingsprijs ging naar MTB Routes Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Mountainbikers betalen voor een vignet en vrijwilligers onderhouden de MTB routes. Dit zorgde voor meer draagvlak voor de mountainbikeroutes en bijdragen voor onderhoud van de routes en natuurbehoud.

Spies: ‘De sporters leveren niet alleen financieel, maar ook praktisch een bijdrage aan het onderhoud van de mountainbikeroutes. Schade en overlast worden erkend en actief aangepakt en opgelost. Het zorgt voor bewustwording en wederzijds begrip bij zowel mountainbikers als andere gebruikers van de natuur.’ Bij de Aanmoedigingsprijs hoort een geldbedrag van € 2.500,=.

GENOMINEERDEN
Ruim twintig inzendingen kwamen dit jaar binnen voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2016. Door natuur te verbinden met andere sectoren en activiteiten brengen we mensen en natuur dichterbij elkaar en komt er een financiële impuls voor het in stand houden van onze natuur. Daarom koos Nationaal Groenfonds als thema voor de Natuurprijs 2016 ‘Natuur verdient verbinding’. Uit de inzendingen werden tien genomineerden gekozen, waaruit de jury de twee winnaars koos. De andere genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):

  1. Beleef de lente in de klas (Vogelbescherming Nederland)
  2. De Natuurlijk verbonden Stad (Binder Daktuinen BV (alliantie ErasmusMC))
  3. Natuur en Flower Power (NatuurWerkgroep Rucphen)
  4. Natuur voor Visuele gehandicapten bereikbaar (Bezoekboerderij Het Achterhuis)
  5. Seats4silence werken en ontmoeten in de natuur (Zin in Buiten)
  6. Sporters voor Natuur (Sportschool de Open Lucht)
  7. Terragon (Terragon)
  8. Veenland Express voor het Bargerveen (Staatsbosbeheer)

NATIONAAL GROENFONDS NATUURPRIJS
In 2016 reiken wij voor de tiende keer de Nationaal Groenfonds Natuurprijs uit. Deze Natuurprijs staat voor originele, haalbare en doeltreffende ideeën om te komen tot meer en kwalitatief betere natuur, beter landschap en meer duurzaamheid in Nederland. De prijzen worden uitgereikt aan de beste praktische initiatieven met een voorbeeldfunctie, waarbij gedrevenheid, passie, doorzettingsvermogen en duurzaamheid centraal staan.

Dit jaar hebben de inzenders een motivatiefilmpje gemaakt over hun project. Met deze films konden ze via de website natuurprijs.nl likes verzamelen. De drie projecten met de meeste likes werden automatisch genomineerd. MTB Project Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (2.513 likes), Beleef de lente in de klas (2.311 likes) en Natuur voor Visuele gehandicapten bereikbaar (1.603 likes) kregen van hun achterban het meeste support.

MEER INFORMATIE
Op natuurprijs.nl staat meer informatie over de winnaars, genomineerde projecten en de andere inzendingen. Daar zijn ook de motivatiefilms te bekijken.

3
okt

Fondsenbeheer Nederland neemt intrek in Levobgebouw in Amersfoort

Fondsenbeheer Nederland neemt in december van dit jaar zijn intrek in het Levob-gebouw aan de Utrechtseweg in Amersfoort. Op 29 september werd het huurcontract met de eigenaar van het pand, Triodos, ondertekend. 

Fondsenbeheer zocht onder meer naar een karakteristieke werkplek dichtbij het treinstation gelegen. Al 30 jaar werkt Fondsenbeheer in het monumentale Huize Hoevelaken en verhuist half december naar het jongere monumentale Levobgebouw, dat in maart van dit jaar de gemeentelijke monumentenstatus heeft gekregen. Fondsenbeheer zal op de begane grond en de eerste verdieping in het pand gaan werken. Na de verhuizing van de gemeente Amersfoort uit het Levobgebouw begint Fondsenbeheer in oktober met de interne verbouwing om de nieuwe werkomgeving klaar te maken. Fondsenbeheer is blij met Amersfoort als vestigingsplaats, ook omdat meerdere vergelijkbare instellingen in de stad gevestigd zijn. 

De gemeente Amersfoort is blij met de komst van iets meer dan honderd medewerkers. De komst van Fondsenbeheer is een mooie versterking van de erfgoedsector. Fondsenbeheer wil van het voormalig Levobgebouw een erfgoedhuis maken dat past bij de stad waarin onder andere ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en het toekomstige Collectie Centrum Nederland gevestigd zijn.

Medewerkers van de gemeente Amersfoort die eerder in het pand hun werkplek hadden, zijn inmiddels verhuisd naar andere locaties in de stad. Een deel van de medewerkers is verhuisd naar kunsthal Kade aan het Smallepad. Dit levert de gemeente een structurele kostenbesparing op.

16
sep

Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming Fort Beemster

Op 16 september nam Frank Bart, initiatiefnemer van de herbestemming van het Fort aan de Nekkerweg in Zuidoostbeemster, de Pieter van Vollenhovenprijs in ontvangst. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven reikte de herbestemmingsprijs persoonlijk aan hem uit in het Fort Resort Beemster. Bart ontvangt de prijs voor de wijze waarop hij het fort heeft herbestemd tot het meest duurzame wellness resort van Nederland.

Voor het behoud van de forten in de Stelling van Amsterdam is herbestemming van ‘levens’belang. Frank Bart is een voorbeeld van een ondernemer die met respect voor het monument en het milieu de herbestemming van het Fort aan de Nekkerweg wist te realiseren. Want ook in dit proces van herbestemmen geldt: de aanhouder wint. Bart liet zich niet uit het veld slaan door verschillende tegenslagen, zoals het langlopende vergunningstraject vanwege de aanwezigheid van een vleermuis. Dit doorzettingsvermogen beloont de jury van de Pieter van Vollenhovenprijs van harte.
Een functie in de verdedigingslinie heeft het Fort aan de Nekkerweg al lang niet meer. Bart gaf het monumentale fort een eeuw later een nieuwe functie. Bezoekers kunnen nu in het fort ontspannen in het luxe wellness resort, culinair genieten, overnachten, maar ook trouwen. Fort aan de Nekkerweg staat als onderdeel van de Stelling van Amsterdam op de UNESCO Werelderfgoedlijst en werd in 1912 opgeleverd. Sinds 1968 was het fort niet meer in gebruik, totdat Frank Bart in 2004 begon aan zijn droom: achter die historische muren een uniek wellness resort bouwen. Die droom is meer dan werkelijkheid geworden. Sinds de opening in 2012 ontvangt het Fort Resort Beemster iedere dag wellness liefhebbers, die in een monumentale omgeving kunnen ontspannen in bijzondere sauna’s, baden en een spa.

Monumenten die wachten op een (nieuwe) bestemming zijn veelal verloren zonder de inzet van initiatiefnemers zoals Frank Bart en zijn broer Henk Bart. Zonder zijn financiële,- morele steun en inzet had Frank Bart het plan van het Fort aan de Nekkerweg nooit kunnen realiseren. De voorliefde voor Forten die beide broers hadden bracht ze bij dit project. Ze zijn de uitdaging samen aangegaan om een monument te kopen, te restaureren en exploitabel te maken. Met de Pieter van Vollenhovenprijs, die door een onafhankelijke jury van erfgoedspecialisten wordt toegekend, krijgt het behoud van monumenten door herbestemming extra aandacht.

Over de Pieter van Vollenhovenprijs
De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs aan een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven. De prijs is in 2013 aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds. In zijn jaren als voorzitter heeft de heer Van Vollenhoven zich sterk gemaakt voor initiatiefnemers die hun nek uit steken om een monument te kunnen behouden. Om dit gedachtengoed levend te houden is de prijs ingesteld, ter stimulering voor initiatiefnemers die een monument een nieuw leven willen geven.

14
sep

Meld jonge professionals aan voor de Prijs Jong MonumentenTalent!

De erfgoedsector zit vol met jong talent. Voor het derde jaar worden talenten in de schijnwerpers gezet tijdens het Nationaal Monumentencongres op 10 november 2016 met als thema ‘bestaande waarden en nieuwe waardering’. Dit jaar wint het Jong MonumentenTalent een uniek ontwikkeltraject.

Is de jonge professional in uw organisatie een echte ambassadeur voor zijn of haar vakgebied? Is hij of zij van onschatbare waarde geweest tijdens een project? Of door ondernemingszin een voorbeeld voor jong en oud? Meld de jonge professionals in uw organisatie aan voor dé talentprijs binnen de monumentensector!

Door een talent aan te melden kan u zijn of haar carrière een mooie boost geven! De winnaar krijgt namelijk een gepersonaliseerd ontwikkeltraject aangeboden om zich verder te ontwikkelen in de erfgoedsector. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzorgt de uitvoering van de stimuleringsprijs in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ontwikkeltraject wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Meld het talent vóór 25 oktober aan via: www.monumentencongres.nl/prijs-jong-monumententalent. Hier zijn ook de voorwaarden vermeld.

24
jun

Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming NDSM-Kraan

Op 24 juni nam Edwin Kornmann Rudi, initiatiefnemer van de herbestemming van de NDSM-Kraan, de Pieter van Vollenhovenprijs in ontvangst. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven reikte de prijs persoonlijk aan hem uit in het Crane Hotel Faralda Amsterdam. Kornmann Rudi realiseerde een unieke transformatie van de laatst overgebleven kraan op de werf van de voormalige Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam-Noord, de NDSM-werf die in 1984 haar poorten sloot.

Behoud en herontwikkeling van de monumentale kraan 13, dat was de droom waar Edwin Kornmann Rudi in 2011 aan begon. De kraan bevond zich destijds in zeer slechte staat en werd een gevaar voor de omgeving. Om te voorkomen wat de meeste industriële beeldbepalende landmarks eerder overkwam, namelijk sloop, werd door Edwin een ambitieus plan neergelegd. Het werd een ontwikkeling die constructief, financieel en vooral qua uitvoering zijn weerga niet kent. Bovenin de kraan moesten drie luxe suites komen. Daarnaast was er een panoramalounge en spa pool gepland. Dagelijks moesten grote en kleine hobbels worden overwonnen, maar het vooruitzicht dat een uniek monument kon worden neergezet motiveerde iedereen. Inmiddels is het 280 ton zware gevaarte een design hotel geworden met internationale allure.

Kraan 13 werd omgedoopt tot Crane Hotel Faralda Amsterdam met een missie: het bevorderen van communicatie en het verkrijgen van onderling begrip. Elk probleem kan worden opgelost, dat is wat Edwin met de ontwikkeling van de kraan wil laten zien. Hij wil dat middels het Crane Hotel Faralda uitdragen aan mensen om hem heen.

De jury beloont deze herbestemming onder meer voor zijn originaliteit, want wie bedenkt dat een kraan een hotel kan worden. Maar bovenal krijgt Kornmann Rudi de prijs voor het doorzettingsvermogen dat hij heeft laten zien tijdens deze complexe ontwikkeling. Gedurende het proces waren meer aanpassingen noodzakelijk dan voorzien. Nieuwe eisen kwamen tijdens de restauratie naar voren, wat kostbare aanpassingen tot gevolg had. Maar deze obstakels in het proces hebben de Friese initiatiefnemer niet weerhouden om door te gaan met deze gecompliceerde herbestemming. En met succes. Het Faralda Crane Hotel Amsterdam gooit hoge ogen. Het project heeft aantrekkingskracht en is inmiddels voor verschillende horeca prijzen genomineerd.

Monumenten die wachten op een (nieuwe) bestemming zijn veelal verloren zonder de inzet van initiatiefnemers die de uitdaging aangaan om een monument te kopen, te restaureren en exploitabel te maken. Met de Pieter van Vollenhovenprijs, die door een onafhankelijke jury van erfgoedspecialisten wordt toegekend, krijgt het behoud van monumenten door herbestemming extra aandacht.

20
jun

Opening designhotel Nieuwstraat in Breda

Onlangs is het Marriott hotel geopend in het voormalige klooster aan de Nieuwstraat in Breda. Door een mooie samenwerking tussen de provincie, de gemeente, het Restauratiefonds en Bouwbedrijf Van der Ven is er nu een stijlvolle en historische plek waar Breda haar nationale en internationale gasten kan ontvangen. Met het Marriott hotel opent het eerste vijf-sterren hotel van de provincie Noord-Brabant haar deuren.

Het voormalige klooster vertegenwoordigt de culturele geschiedenis van de stad Breda en in het bijzonder die van de provincie Noord-Brabant. Het Restauratiefonds is trots dat zij een bijdrage aan dit bijzondere herbestemmingsproject kon leveren. Met de herontwikkeling van dit monument in de historische binnenstad blijft een waardevol erfgoedcomplex in één van de oudste straten van Breda behouden.

De financiering van de herbestemming van het klooster aan de Nieuwstraat kwam onder meer tot stand met een Restauratiefondsplus-hypotheek.

27
mei

Gelderlandfabriek nieuwe creatieve hotspot

De oude meubelfabriek aan het spoor in Culemborg, waar ooit de bekende Gelderland bank van Jan des Bouvrie werd gemaakt, is herbestemd naar flexwerkplekken, werkplaatsen en ateliers, een theaterwerkplaats en een restaurant. Dit weekend is het officiële openingsweekend. Maar donderdag 26 mei werd de samenwerking tussen de gemeente Culemborg, stichting De Gelderland en het Nationaal Restauratiefonds gevierd. Die samenwerking maakte de herbestemming van de fabriek mede mogelijk.

De oudste nog bestaande locomotiefloods van Nederland uit 1868 werd vele jaren gebruikt als meubelfabriek. Door de jaren heen is het complex steeds verder uitgebreid. De locomotiefloods is een gemeentelijk monument. Na het vertrek van de meubelfabriek is het complex een broedplaats geworden voor zelfstandige ondernemers in de creatieve sector. Jarenlang zijn in dit industriële erfgoed de mooiste dingen ontworpen. Met de restauratie en herbestemming van het complex zal dit nog beter zichtbaar worden voor het publiek. Met daarin de horeca als verbindende schakel. Het karakter van de oude fabriek is nog overal in het pand en het restaurant voelbaar en zichtbaar, doordat zoveel mogelijk materialen zijn hergebruikt. Een unieke plek voor Culemborg en de regio.

Stichting De Gelderland is de drijvende kracht achter het initiatief, de planvorming en de gefaseerde herbestemming van het terrein. Ook bij deze herbestemming is de bundeling van krachten een sleutel tot succes. Daarom stonden de stichting, de gemeente en het Restauratiefonds aan de vooravond van de officiële opening stil bij deze samenwerking.

20
mei

Van Vollenhovenprijs voor landgoed Klarenbeek

Op 20 mei kregen de heer en mevrouw Krepel op landgoed Klarenbeek de Pieter van Vollenhovenprijs uitgereikt door prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Zij ontvangen de prijs voor de wijze waarop zij landgoed Klarenbeek nieuwe bestemmingen gaven en hiermee het erfgoed behouden voor toekomstige generaties.

Jan Richard Krepel, de 7de generatie van de familie Krepel die op het landgoed woont en werkt, gaf samen met zijn vrouw het landgoed nieuwe functies waardoor een prachtig stukje industrieel erfgoed behouden blijft. De heer Krepel is een directe nazaat van Johan Richard Krepel, die in 1732 een koperpletterij op het landgoed begon. Maar sinds die tijd is er veel veranderd. In 1870 vormde familie Krepel de koperslagerij om tot sigarenkistenfabriek en in 1950 kwam er een deurenfabriek bij. Krepel is thans één van de belangrijkste deurenproducenten in ons land en Europees marktleider in luxe houten verpakkingen. Inmiddels is het landgoed anno 2016 een plek waar kunst en ambacht samenkomen en is het een locatie voor kunstexposities, zakelijke ontmoetingen, familiefeesten, workshops, meubelrestauratie en natuurrecreatie.

Het proces van herbestemmen van erfgoed vraagt veelal lef en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers. De heer en mevrouw Krepel durfden oude patronen los te laten en verzamelden mensen om zich heen die hen konden helpen met de toekomst van het landgoedbedrijf. Dat is een belangrijke reden waarom de familie de Pieter van Vollenhovenprijs in ontvangst mag nemen. Zij durfden de bakens te verzetten in veranderende tijden. Toen bijvoorbeeld het productiebedrijf voor de luxe houten verpakkingen naar Polen verhuisde, wist de familie nieuwe functies te geven aan de leegstaande monumentale fabriekspanden op het landgoed op de Veluwe, zoals de start met exposities in de galerie. Daarnaast besteden zij veel zorg en aandacht aan de wijze van restaureren, met oog voor de monumentale waarden en heeft duurzaamheid altijd een grote rol gespeeld.

Monumenten die wachten op een (nieuwe) bestemming zijn veelal verloren zonder de inzet van initiatiefnemers die de uitdaging aangaan om een monument te kopen, te restaureren en exploitabel te maken. Met de Pieter van Vollenhovenprijs prijs, die door een onafhankelijke jury van erfgoedspecialisten wordt toegekend, krijgt het behoud van monumenten door herbestemming extra aandacht.

Meer over Landgoed Klarenbeek. 

11
mei

Jaarverslag 2015 van het Restauratiefonds

Het jaarverslag 2015 van het Nationaal Restauratiefonds is gepubliceerd. In dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar waarin het dertigjarig bestaan werd gevierd, en wordt vooruit gekeken naar de toekomst.

Lees het jaarverslag 2015. 

5
apr

Nederland Monumentenland: Krachtenbundeling in erfgoedsector

Vijf organisaties die een grote betrokkenheid hebben bij de monumenten in Nederland hebben de handen ineen geslagen met de oprichting van de stichting ‘Nederland Monumentenland’. Hiermee komt een unieke krachtenbundeling tot stand. De initiatiefnemers willen evenementen organiseren en interactie tussen de verschillende doelgroepen binnen de erfgoedsector ondersteunen. Hierdoor wordt de kennis over en de beleving van monumenten gestimuleerd. Ook ontstaat door deze krachtenbundeling een sterkere samenhang in communicatie en organisatie van die activiteiten.
 
Nederland Monumentenland wordt de organisatie achter een aantal bestaande evenementen die de belangrijkste doelgroepen inspireert, informeert en samenbrengt: het Nationaal Monumentencongres, de Erfgoedfair en Open Monumentendag. Het Monumentencongres richt zich op professionals die actief zijn bij de instandhouding, het gebruik de beleving van monumenten. De Erfgoedfair is een evenement voor eigenaren en liefhebbers van erfgoed met informatie over en inspiratie voor wonen in historische panden. Open Monumentendag is één van de grootste culturele evenementen van Nederland en richt zich op het grote publiek.
 
De organisaties achter dit initiatief zijn: De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), BOEi, de Vakgroep Restauratie, de Stichting Open Monumentendag en het Nationaal Restauratiefonds. Zij zijn al langere tijd betrokken bij de genoemde evenementen.
 
De BankGiro Loterij heeft zich voor de komende 5 jaar verbonden als hoofdpartner van de Open Monumentendag, waardoor dit belangrijke evenement verder kan groeien. Draagvlak bij en beleving door het ‘grote publiek’ is een enorm belangrijke basis voor het voortbestaan van de ruim 100.000 monumenten in Nederland. Dat is een prachtige ambitie, want “Monumenten maken Nederland mooi”.

Lees meer over Nederland Monumentenland.

4
apr

Onderzoek naar restauratie en herbestemming van monumenten laat wederom positieve effecten zien

De jaarmeting 2014-2015 van het meerjarig-onderzoek naar de financiering van herbestemmingsprojecten laat wederom positieve effecten voor monumenten en hun omgeving zien. Belangrijkste conclusie is dat restauratie en herbestemming van monumenten een positief effect hebben op financieel, economisch en maatschappelijk vlak. Herbestemmingen komen op gang in panden die jaren leeg hebben gestaan, de waarde van het monument stijgt, de aantrekkelijkheid van de omgeving wordt groter en de werkgelegenheid neemt toe. Bovendien blijft de cultuurhistorische waarde behouden.

Markt- en omgevingswaarde nemen toe door restauratie en herbestemming
In 2015 presenteerde het Nationaal Restauratiefonds de eerste uitkomsten van het onderzoek waar Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opdracht voor gaf aan onderzoeksbureau Ecorys. Vanaf januari 2012 heeft het ministerie van OCW geld beschikbaar gesteld via het Restauratiefonds voor financiering van grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten (de Restauratiefondsplus-hypotheek).
‘Uitstekend om te zien dat de monumenten worden opgeknapt en herbestemd en dat de monumenten in financiële, economische en maatschappelijke zin voor langere tijd geschikt worden gemaakt’, aldus Jan de Jong, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW.

Waardecreatie herbestemming
De jaarmeting 2015 van het meerjarig-onderzoek van Ecorys laat wederom zien dat investeren in restauratie of herbestemming zowel een positief effect heeft op de (markt-)waarde van het monument als op de omgeving. De aantrekkelijkheid van de omgeving neemt toe op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en toerisme. Daarnaast leveren de herbestemmingstrajecten zowel direct, tijdens de werkzaamheden aan het monument, als indirect, nadat het pand een nieuwe functie heeft gekregen en gebruikers trekt, werkgelegenheid op. Zo biedt de uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor de tot nu toe uitgevoerde herstemmings- en restauratieprojecten voor circa 1.440 mensen gedurende een jaar aan werkgelegenheid bij aannemers en aanverwante partijen. De economische activiteiten die ontstaan na herbestemming zorgen voor structurele werkgelegenheid in de monumenten zelf, maar ook in de omgeving. Het gaat hierbij om circa 575 banen.

De tijdelijke werkgelegenheid is ten opzichte van de nulmeting van het onderzoek fors toegenomen. In het jaar dat de Restauratiefondsplus-hypotheek werd geïntroduceerd (2012) was de gerealiseerde werkgelegenheid nog bescheiden, omdat in het aanvangsjaar nog veel projecten in de voorbereidende fase verkeerden. In 2014 en 2015 waren deze projecten gereed voor realisatie.

Hefboomeffect van laagrentend financieren
Ook laat de jaarmeting 2014-2015 zien dat de mate waarin initiatiefnemers van herbestemmingen de financiering rondkrijgen voor hun project, sterk wordt beïnvloed door de toezegging van het Nationaal Restauratiefonds om een lening te verstrekken. ‘Het compleet toetsen van de haalbaarheid van het businessplan, voordat een Restauratiefondsplus-hypotheek wordt verstrekt, geeft andere investeerders vertrouwen. Andere financiers kunnen gemeenten, banken en particuliere investeerders zin. De jaarmeting toont aan dat deze laagrentende lening een hefboomeffect van 3,8 heeft. Dit is een toename ten opzichte van het hefboomeffect (3,5) in de nulmeting van het onderzoek. Met onze financiering voor (grootschalige) restauratie en de Monumenten-hypotheek voor aanvullende kosten, levert het Restauratiefonds bij vele projecten een doorslaggevende rol in het toekomstbestendig maken van rijksmonumenten. Het is gezond dat dit vaak een combinatie is van verschillende financieringsbronnen’, aldus Barend Jan Schrieken van het Restauratiefonds.

Het volledige onderzoek loopt tot en met 2017. Het Nationaal Restauratiefonds zal ieder jaar de resultaten van het onderzoek delen.

28
jan

Duurzame Scholenfonds voor verduurzaming monumentale scholen

Voor scholen in het basis- of voortgezet onderwijs die gehuisvest zijn in een monumentaal pand is  het Duurzame Scholenfonds van start gegaan. Met een laagrentende Duurzame Scholenfonds-Lening uit dit fonds kunnen monumentale scholen duurzaamheidsmaatregelen financieren.

9
nov

Restauratiefonds-compliment uitgereikt

Op 4 november is in Veenhuizen het Restauratiefonds-compliment uitgereikt aan Jelle Langeland, adviseur herbestemming monumenten bij de provincie Drenthe. Het Restauratiefonds-compliment wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich op een positieve manier heeft ingezet voor de monumentenzorg. Jelle Langeland is een creatieve deskundige, met grote collegialiteit naar alle partners in het monumentenveld. 

5
okt

Nationaal Monumentencongres 12 november 2015

Op donderdag 12 november 2015 vindt de vierde editie plaats van het Nationaal Monumentencongres in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum. Dit jaar is het thema 'Koers 2020'. Hoe ziet de monumentenzorg er over vijf jaar uit? En welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben daar in de tussenliggende tijd invloed op?

13
jul

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven maakt zich sterk voor herbestemming

Bij zijn afscheid als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw dr. Jet Bussemaker, aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven gevraagd of hij zich zou willen blijven inzetten voor het onderwerp ‘Herbestemmen van Monumenten’.

​Dit onderwerp is voor de monumentenwereld van grote betekenis, omdat een monument zonder herbestemming immers (uiteindelijk) geen toekomst heeft. Uit de reacties op de algemene oproep die de heer Van Vollenhoven bij zijn afscheid van het Restauratiefonds aan de sector heeft gedaan, is een groot aantal goede en bruikbare ideeën gekomen. Naar aanleiding van deze eerste oriëntatie op dit gebied wordt daarbij nu gedacht aan knelpunten die voortvloeien uit regelgeving en niet uit een gebrek aan financiële middelen. 

De heer Van Vollenhoven kan bij zijn zoektocht naar ‘vastgelopen herbestemmingen’ op steun blijven rekenen van zowel het Ministerie van OCW als van het Nationaal Restauratiefonds. Het zal in hoge mate worden gewaardeerd als de erfgoedsector en de vastgoedsector hem op dit gebied nader zouden willen informeren.

Hierbij kan nog worden gedacht aan de volgende criteria:  

·         De herbestemming moet in een concreet stadium zijn, waarbij een duidelijk, gedragen en haalbaar
          wensbeeld is gevormd. Hierbij bestaan er één of meer concrete en uitdagende knelpunten die de
          realisatie (nog) in de weg staan.

·         De herbestemming moet worden uitgevoerd met respect voor het karakter en de identiteit van het
          pand.

·         Het betreft een monumentaal pand, dat niet per se een monumentenstatus hoeft te hebben.

·         De herbestemming wordt aantoonbaar maatschappelijk gedragen en kan een voorbeeldfunctie voor 
          andere initiatiefnemers vervullen.

·         Bij het oplossen van de knelpunten wordt nadrukkelijk samengewerkt tussen verschillende betrokken
          partijen.

Projecten aandragen
|
Wij roepen eenieder van harte op om voorbeelden aan te dragen van vastgelopen projecten. De voorstellen kunt u uiterlijk 1 juli 2015 mailen. Van de projecten ontvangen wij graag de volgende informatie:

·         Naam en omschrijving van het project

·         Adres en gemeente

·         Korte beschrijving van het belangrijkste knelpunt en wat er al gedaan is om dit op te lossen

·         Korte beschrijving van de betrokken partijen en hun rol

·         Foto van het pand

9
jul

Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming tramremise De Hallen

De herbestemming van tramremise De Hallen in Amsterdam is een van de projecten die de Pieter van Vollenhovenprijs wint dit jaar. Op 10 juni overhandigt prof. mr. Pieter van Vollenhoven de prijs persoonlijk aan de initiatiefnemer van de herbestemming, André van Stigt.

6
mei

Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming stationsgebouw Houthem-St. Gerlach

e herbestemming van het stationsgebouw in Houthem- St. Gerlach is een van de twee projecten die de Pieter van Vollenhovenprijs in ontvangst mag nemen dit jaar. Op 20 mei overhandigt prof. mr. Pieter van Vollenhoven de prijs persoonlijk aan de initiatiefnemer van de herbestemming, Marco van der Wal. De Hallen in Amsterdam is de andere winnaar van de Pieter van Vollenhovenprijs van 2015. Op 10 juni zal André van Stigt de prijs in ontvangst nemen. 

6
mei

Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien

Op 16 april presenteert het Nationaal Restauratiefonds tijdens de Restauratiebeurs in Den Bosch de conclusies van het eerste deel van het meerjarig-onderzoek naar de financiering van herbestemmingsprojecten.

6
mei

Vernieuwde website monumenten.nl

De website monumenten.nl heeft een nieuw jasje gekregen. Websites zijn namelijk nooit af en ook is het nodig in te spelen op veranderingen in wensen en behoeften van de bezoeker. Dit resulteerde voor monumenten.nl in een duidelijke focus op restauratie en onderhoud binnen een nieuwe structuur.

6
mei

Stijgende verkoop monumenten in het nieuws

Donderdag 9 april maakte de NVM de kwartaalcijfers bekend. Ook dit jaar zijn er in het eerste kwartaal meer huizen verkocht dan vorig jaar.

​De tendens van stijgende verkopen lijkt zich hiermee voort te zetten. De toename van de verkoop ten opzichte van vorig jaar is 19%. Een mooie stijging die niet alleen voor de reguliere woonhuizen geldt, maar ook voor monumenten.

6
mei

Sociale huur in monumenten toch haalbaar

Drie monumentale panden aan de Oudegracht 180-184 in Alkmaar worden straks verhuurd tegen een sociale huurprijs. De corporatie Van Alckmaer voor Wonen is erin geslaagd de restauratie en verbouwing van de panden financieel haalbaar te maken. 

13
feb

Extra storting in het Cultuurfonds voor Monumenten Friesland

Monumenteneigenaren in de provincie Friesland kunnen al 12 jaar terecht bij het Cultuurfonds voor Monumenten voor de restauratie en onderhoud van hun pand. Eind vorig jaar is er door provincie Friesland een extra bedrag van 500.000 euro in het fonds gestort.

18
dec

Cees Veerman nieuwe voorzitter Nationaal Groenfonds

Oud-minister van Landbouw Cees Veerman is met ingang van 15 december de nieuwe voorzitter van het Groenfonds. Veerman volgt professor mr. Pieter van Vollenhoven op. Cees Veerman (1949) heeft ruime ervaring met het dossier natuur en landschap, waarvoor hij tijdens zijn ministerschap van 2002 tot 2007 verantwoordelijk was.

16
dec

Willemijn Maas nieuwe voorzitter Nationaal Restauratiefonds

Op 10 december is Willemijn Maas benoemd tot voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, de stichting die zich inzet voor het in stand houden van monumenten in Nederland. Met de benoeming van Maas, de oud-directeur van onder andere de HES Hogeschool voor Economische Studies en de AVRO, is het fonds verrijkt met een strategisch netwerker met hart voor monumenten.

25
nov

Nederland Monumentenland winnaar Zilveren Grand Prix Content Marketing

Het bureau LVB Networks heeft een zilveren Grand Prix Content Marketing Award ontvangen voor Nederland Monumentenland in de categorie ‘charity’. Nederland Monumentenland is een initiatief van het Nationaal Restauratiefonds en BOEi.

22
okt

Joyce Ras van gemeente Winterswijk ontvangt Restauratiefonds-compliment

Op 22 oktober is het Restauratiefonds-compliment uitgereikt aan Joyce Ras, medewerker Cultuurhistorie bij de gemeente Winterswijk. Dit jaarlijks terugkerende compliment wordt toegekend aan personen of organisaties die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de monumentenzorg. Joyce Ras is met haar enthousiasme en deskundigheid betrokken geweest bij meerdere restauratieprojecten in Winterswijk. De prijs is persoonlijk uitgereikt door Albertine van Vliet, voorzitter van Nationaal Restauratiefonds.

28
jul

Nieuw: Nederland Monumentenland

Nederland Monumentenland is het kennis- en inspiratieplatform waar monumentenliefhebbers op een centrale plek alle informatie en het laatste nieuws omtrent monumenten kunnen vinden. Nederland Monumentenland vergroot de bekendheid en betrokkenheid rondom monumenten en monumentenzorg met als doel meer bezoekers naar monumenten te trekken en vrijwilligers te werven.

14
jul

Alle erfgoedopleidingen onder 1 dak: de ErfgoedAcademie

De ErfgoedAcademie is vernieuwd! Vanaf nu zijn alle cursussen en opleidingen van Erfgoed in de Praktijk en de ErfgoedAcademie samen onder één dak: de ErfgoedAcademie. Met eendaagse cursussen, netwerkbijeenkomsten én een meerdaagse opleiding, speciaal voor erfgoedprofessionals.

3
jun

Utrecht is een ontdekking rijker met de opening van DOMunder

2 juni was de officiële opening van DOMunder. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker verrichtte de opening door vanuit het ondergrondse DOMunder de ingang op het Domplein te openen.

13
mei

Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming van Huis van Bewaring in Almelo

Op 21 mei wordt de Pieter van Vollenhovenprijs uitgereikt aan de eigenaren van het Hotel ‘Huis van Bewaring’ in Almelo.

​Professor mr. Pieter van Vollenhoven reikt de prijs zelf uit aan de eigenaren Jørgen en Liesbeth van der Pot. De prijs drukt de waardering uit voor de wijze waarop zij het monument een nieuwe bestemming hebben gegeven.

1
mei

Nieuwe bestemmingen NDSM Kraan en Tramremise bereikt

Vrijdag 4 april zijn in Amsterdam de officiële openingen verricht van twee herbestemmingsprojecten. Na drie jaar van voorbereiding opent Faralda NDSM Kraanhotel Amsterdam haar ‘deuren’. Ook de eerste fase van De Hallen Amsterdam wordt officieel geopend. Twee monumenten die een nieuwe bestemming hebben bereikt.

Faralda NDSM Kraanhotel
Met de herbestemming van de rijksmonumentale kraan krijgt Amsterdam op het bovenste platform in het Faralda NDSM Kraanhotel het enige en hoogste jacuzziterras met een fantastisch uitzicht over het IJ en de stad Amsterdam. Overnachten op 50 meter hoogte kan in de drie designhotel suites, die in de kraan zijn ondergebracht. Een tweede leven voor de laatst overgebleven kraan op de werf van de voormalige Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam-Noord. Dat was de droom van initiatiefnemer van het Faralda NDSM Crane hotel, Edwin Kormann-Rudi.

Voormalige Tramremise
De voormalige Tramremise in Amsterdam West opent de eerste fase van de herbestemming, de Passage. Na bijna twintig jaar van voorbereiding heeft stichting TROM (Tramremise Ontwikkelings Maatschappij) deze mijlpaal bereikt. Met hulp van bewoners en ondernemers uit de buurt, en stadsdeel West. Tramremise de Hallen behouden en ontwikkelen als werkend hart van de buurt. Dat is de missie van André van Stigt, architect en initiatiefnemer van stichting TROM.

Betrokken bij de herbestemming van beide monumenten
De herbestemming van de twee monumenten in Amsterdam is voor ons als Restauratiefonds eveneens een mijlpaal. Sinds 2012 ondersteunen wij initiatiefnemers met een financiering speciaal voor grootschalige restauraties en herbestemmingen. Na de introductie krijgen meerdere rijksmonumenten een nieuwe bestemming mede met behulp van de laagrentende lening, de Restauratiefondsplus-hypotheek. Monumenten die vaak lange tijd op een beeldbepalende plek leegstaan kunnen met deze inzet in stand worden gehouden. De durf en creativiteit van de initiatiefnemers is de belangrijkste schakel in de doorgaans lange trajecten om monumenten een nieuw leven te geven. Het geloof van Edwin Kormann-Rudi en André van Stigt in de eindbestemming is vandaag beloond.

Wilt u meer informatie, kijk dan op www.restauratiefonds.nl/herbestemmen.

Bekijk een filmpje van de NOS over de terugplaatsing van de NDSM-kraan. Een filmpje over het herbestemmingsproject van De Hallen is hier te vinden.

1
mei

Open Monumentendag in 2014 Op reis

De Open Monumentendag van 2014, in het weekend van 13 en 14 september, heeft als thema Op reis. Er zal volop aandacht zijn voor het mobiele erfgoed en ook de historische infrastructuur komt uitgebreid aan bod. ​Bezoekers kunnen tijdens deze 28e editie van het evenement in heel Nederland op reis; over land, over water, door de lucht, door verhalen en door de tijd. Veel van de duizenden gratis opengestelde monumenten zullen te maken hebben met reizen.

Met aandacht voor reizen en vervoer verhaalt de Open Monumentendag over de dynamiek die daarmee gepaard gaat, de invloed die reizen heeft gehad op het aanzien en de inrichting van Nederland en onze manier van leven. 2014 Mobiel, Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed is mede de aanleiding geweest voor de keuze van het thema Op reis.

Er zal van alles te bezoeken en te zien zijn tijdens de Open Monumentendag in het kader van Op reis. Allereerst zijn er natuurlijk de monumenten die te maken hebben met het reizen, via de weg, het spoor, het water en de lucht. Denk daarbij aan koetshuizen, tolhuizen, garages, stationsgebouwen, tramremises, scheepswerven, havenkantoren, veerhuizen, vliegvelden en hangars. Daarnaast is er het mobiele erfgoed, de vervoersmiddelen zelf, zoals klassieke auto’s, bussen, vrachtwagens, (brom)fietsen en ook de historische treinen, trams, schepen en vliegtuigen. Tot slot gaat het thema over de historische infrastructuur, zoals oude wegen en paden, spoorlijnen, rangeerterreinen, (spoor)bruggen en kanalen.

Ruim 300 gemeenten zullen dit jaar weer meedoen aan de Open Monumentendag. Gemeentelijke comités Open Monumentendag maken hun eigen programma, op de zaterdag, de zondag of het hele weekend. Alle opengestelde monumenten en activiteiten staan rond 1 juli a.s. op www.openmonumentendag.nl. Op donderdag 11 september wordt Open Monumentendag 2014 landelijk geopend in Lelystad.

In aanloop naar de Open Monumentendag kunnen monumentenliefhebbers elke maand genieten van het Open Monument van de Maand, dat in het teken staat van het thema Op reis. Elke maand gaat er ergens in Nederland een monument gratis open. Informatie hierover staat op www.openmonumentendag.nl.

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, georganiseerd om de publieke belangstelling en het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Duizenden monumenten in Nederland zijn dat weekend gratis toegankelijk voor publiek, hiermee is het één van de grootste culturele evenementen van Nederland. De Open Monumentendag is onderdeel van de European Heritage Days.

Rabo Vastgoedgroep is voor het 28e jaar hoofdsponsor van de Open Monumentendag. Hiermee draagt Rabo Vastgoedgroep bij aan de beleving en bewustwording van monumenten bij een groot publiek.

 

1
mei

Watertorentaart voor eerste huurder

"Enkele jaren geleden stond de watertoren nog synoniem voor 'achenebbisj'. Moet je nu eens kijken! De revitalisatie van dit industrieel erfgoed is méér dan geslaagd te noemen", speechte wethouder Huib van Olden afgelopen zaterdag 12 april bij de aftrap van de open dag in de watertoren van ’s-Hertogenbosch. Voor die gelegenheid was de vijfde verdieping van de watertoren ingericht als een 'vintage' café en kantoor. Ook was er een grote watertorentaart, waarmee Brens Advocaten als eerste huurder werd verwelkomd.

De watertoren heeft het afgelopen jaar een metamorfose ondergaan. Door extra vensters is er veel meer lichtinval, een nieuwe lift zoeft geruisloos naar de bovenste verdieping en er is een ruim trappenhuis ingebouwd. Vloerverwarming en verdere inbouw wordt de komende maanden nog aangelegd. Ruim 300 belangstellenden kwamen af op de open dag, waaronder ook veel buurtbewoners, die wilden genieten van het mooie uitzicht en erg benieuwd zijn naar de verdere invulling van de watertoren. Een suggestie van een van de bezoekers: "Een mini-bioscoop in de waterbassins en een bakkerswinkel met terras op de benedenverdieping".

Gegadigden voor het huren van ruimtes in de watertoren worden geadviseerd zich snel te melden bij projectleider Clemens Veraa. Telefoon 06 38 90 02 44 of mail naar: c.veraa@BOEi.nl. De verhuurbrochure kunt u hier downloaden.

1
mei

Nieuwe Kerk Zierikzee heropend

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft op 9 april in Zierikzee de Nieuwe Kerk heropend. De kerk is de afgelopen tijd gerestaureerd en ook de faciliteiten zijn verbeterd. Het orgel en de preekstoel zijn nog authentiek, maar de kerk heeft nu ook nieuw sanitair, een bar, een aangepast podium met verlichting en vloerverwarming. De kerk kan nu verhuurd worden als multifunctionele ruimte voor maximaal 500 personen. Alles kan er georganiseerd worden, zolang het maar bij het karakter van het gebouw past. Op die manier kan de kerk ook in de toekomst voldoende inkomsten verwerven om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien.

"Herbestemming is van levensbelang", benadrukte de heer Van Vollenhoven, die tot voor kort voorzitter was van het Nationaal Restauratiefonds, in zijn speech. Veel monumenten komen wegens geldgebrek in de problemen, maar dat was niet het geval in Zierikzee; dankzij een gift van een onbekende Mecenas konden de exploitatiemogelijkheden van de Nieuwe Kerk verbeterd worden. BOEi heeft de eigenaar van de kerk, Stichting Oude Zeeuwse Kerken, geadviseerd in de voorbereidings- en ontwerpfase.

6
feb

€ 6 miljoen voor monumenteigenaren in Gelderland

Monumenteigenaren in de provincie Gelderland krijgen financiële steun voor restauratiewerkzaamheden, herbestemming en/of energiebesparende maatregelen. Dit is vandaag officieel bekend gemaakt in het Huis der Provincie te Arnhem. De provincie heeft hiervoor € 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in het Gelders Monumentenfonds  bij het  Nationaal Restauratiefonds.

​Geld voor restauratie, duurzaamheid en herbestemming Het behoud van monumenten staat centraal in de beleidsnotitie ‘Erfgoed en cultuur’ van de provincie. Naast restauratiewerkzaamheden is  het treffen van passende energiebesparende voorzieningen minstens zo belangrijk. Sommige monumenten zijn eeuwen geleden gebouwd en voldoen niet meer aan de huidige eisen van deze tijd. Met een lening uit het Gelders Monumentenfonds kunnen nu noodzakelijke voorzieningen getroffen worden.

Meer informatie Monumenteigenaren kunnen een laagrentende lening aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds. Wilt u meer informatie, kijk dan op www.restauratiefonds.nl/gelderland of neem contact op met uw gemeente.

Foto: mevrouw Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Gelderland en Mr Pieter Siebinga, directeur Nationaal Restauratiefonds

23
dec

Jaaroverzicht Nationaal Restauratiefonds

Het afgelopen jaar heeft het Restauratiefonds honderden monumenteigenaren mogen ondersteunen bij hun restauraties. En dat is bijzonder, want zonder die inspanning en zorg voor monumenten gaat prachtig erfgoed verloren. Nationaal Restauratiefonds heeft in 2013 naast financiële ondersteuning nog meer belangrijke stappen gezet voor het behoud van monumenten in Nederland. Om u een indruk te geven heeft het fonds een aantal hoogtepunten van 2013 in een jaaroverzicht samengesteld.

Hart voor Monumenten

23
dec

Lichtavonden in Ypenburg

Net als vorig jaar is de verkeerstoren tijdens de donkerste dagen van het jaar omgetoverd tot lichtkunstwerk. Dit jaar heeft de Schiedamse lichtkunstenaar Aldo Hoeben een installatie gemaakt, ‘Polyeder’ genaamd.

23
dec

Boomplantdag op Erve IJzerman

Vijftig kinderen uit het dorp Wapenveld in de gemeente Heerde hebben op 22 november tientallen fruitbomen en honderden meters heggen geplant op het landgoed van Erve IJzerman.

9
dec

Nieuwe voorbeelden met met mooie restauraties beschikbaar

Neem eens een kijkje in het projectenoverzicht en geniet van de vele mooie restauraties waar het Restauratiefonds een rol bij heeft gespeeld.

2
dec

Bereikbaarheid rondom de feestdagen

In verband met de feestdagen zijn de medewerkers van Fondsenbeheer Nederland op een aantal dagen in december niet bereikbaar. Hieronder vindt u de dagen waarop de fondsen (vervroegd) gesloten zijn.

25
nov

Samenwerking voor beroemde stolp

Boerderij en Landschap is een bijzondere samenwerking aangegaan met de eigenaar van een rijksmonumentale boerderij in Zuidoost Beemster.

15
nov

Haalbaarheidsonderzoek? Bel BOEi!

Het herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een uitdagende puzzel. Voor welke nieuwe functies leent het gebouw zich? Waarvoor kunt u de bestaande kwaliteiten inzetten? En wat is realistisch in de huidige markt? Hoe zit het met exploitaties?

5
nov

Samen de schouders er onder: de bijeenkomst van het Restauratiefonds

Initiatiefnemers, financiers, partners en adviseurs kwamen op uitnodiging van Nationaal Restauratiefonds, op maandag 28 oktober 2013 samen in de monumentale Utrechtse Villa Jongerius voor de bijeenkomst 'samen de schouders eronder'.

15
okt

Natuurprijs 2013 ... dit zijn de genomineerden!

Natuurprijs 2013 ... dit zijn de genomineerden! 15 oktober 2013

​Het thema van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs is dit jaar ‘Op je Gezondheid'. Wij ontvingen maar liefst 78 inschrijvingen, een record aantal! Daarvan zijn inmiddels 10 projecten genomineerd.

8
okt

Utrechts Restauratiefonds draagt bij aan energiebesparing in monumenten

Op 1 oktober is door de gemeente Utrecht en Nationaal Restauratiefonds de overeenkomst ondertekend voor de uitbereiding van het Utrechts Restauratiefonds. Uit dit fonds kunnen eigenaren van Utrechtse monumenten een laagrentende lening aanvragen voor het instandhouden van hun pand. Utrecht is de eerste gemeente die ook maatregelen ten behoeve van energiebesparing in monumenten met een laagrentende lening uit dit fonds stimuleert.

​Om de duurzaamheid van monumentale panden in de stad Utrecht te stimuleren kan voor werkzaamheden ten behoeve van energiebesparing bij het Restauratiefonds een lening aangevraagd worden uit het Utrechts Restauratiefonds.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen uit het fonds een lening aanvragen bij het Restauratiefonds voor die kosten die gemaakt moeten worden om (bouwtechnische) gebreken op te heffen om zo de cultuurhistorische waarden van het monument te behouden.

7
okt

Spa Gouda ontvangt Restauratiefonds-compliment

Op 1 oktober is het Restauratiefonds-compliment uitgereikt aan Spa Gouda, een gerestaureerd badhuis in Gouda (Zuid-Holland). Deze jaarlijks terugkerende prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de monumentenzorg. De prijs is persoonlijk uitgereikt door Boele Staal, voorzitter van Nationaal Restauratiefonds.

​“Met dit compliment feliciteren we eigenaren Nelleke en Samir Mesic met de zorgvuldige wijze waarop ze dit gemeentelijk monument gerestaureerd hebben”, aldus Boele Staal. “Met aandacht voor de geschiedenis is het badhuis gerestaureerd naar een spa dat voldoet aan alle hedendaagse wensen. Spa Gouda is een prachtig voorbeeld van een monument dat weer een maatschappelijke invulling heeft gekregen. Dat is meer dan een compliment waard”.

Precies negentig jaar na de bouw van het badhuis opende het monument zijn deuren als Spa Gouda. In Spa Gouda kunt u elke dag terecht voor ontspanning en persoonlijke behandelingen. Dankzij de warme aandacht en de prachtige architectuur echt een plek waar rust alle ruimte krijgt.

Eerder werd het Restauratiefonds-compliment uitgereikt aan onder andere Stadsherstel Amsterdam voor het Schooltje van Dik Trom en Geofort, het educatieve attractiepark in Herwijnen.

 
18
sep

Verrassingsbezoek Pieter van Vollenhoven aan Koog aan de Zaan

Tijdens zijn voorzitterschap van het Restauratiefonds bracht prof. mr. Pieter van Vollenhoven jaarlijks een verrassingsbezoek aan een bijzondere gemeente in het kader van Open Monumentendag. Ook als oud-voorzitter houdt hij deze goede gewoonte in ere en bracht hij zaterdag 14 september, samen met de directeur van het Restauratiefonds de heer Pieter Siebinga, een bezoek aan Koog aan de Zaan. Samen met de initiatiefrijke Frans Wytema bezochten zij meerdere Zaanse Huisjes. De heer Wytema zet zich al jarenlang in voor het behoud van de Zaanse houtbouw.

​Startpunt van het bezoek aan Koog aan de Zaan was De Waakzaamheid,  het oudste houten horecapand van Nederland en dat onlangs volledig is gerestaureerd en waar restaurant De Vijfde Smaak nieuw leven geeft aan de glorieuze horecageschiedenis van het pand. Ook bracht het gezelschap onder andere een bezoek aan een toekomstige chocolaterie in de stad en het pand aan Smidslaan 3, dat na de restauratie nog op zoek is naar een huurder. De heer Wytema maakte tijdens de wandeling het belang van het behoud van het Zaanse erfgoed goed zichtbaar.

25
jul

Adviseur boerderijen met een complicatie

Boerderij en Landschap, een initiatief van het Nationaal Restauratiefonds, BOEi en het Nationaal Groenfonds, voert momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit voor een rijksmonumentale boerderij die in een moeilijke situatie verkeert. Het betreft een zwaar vervallen boerderij in Bergschenhoek. De eigenaar, Rabobank Zuid-Holland Midden, heeft geprobeerd om een herbestemming van de grond te krijgen en wil de boerderij ook graag verkopen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Boerderij en Landschap maakt een kostenraming van de cascorestauratie van het woonhuis, doet een marktverkenning en brengt de functiemogelijkheden van de boerderij inclusief opstallen in kaart.

De eigenaar heeft de wens uitgesproken om Boerderij en Landschap een actieve rol te geven als adviseur tijdens de restauratie en de herbestemming en mogelijk ook de verwerving op zich te nemen. Rabobank Zuid-Holland Midden ziet in dat Boerderij en Landschap de expertise en het netwerk heeft om voor dit soort ‘gecompliceerd’ erfgoed te kunnen zorgen.

Eigenaren van agrarisch erfgoed met een complicatie of mensen die juist op zoek zijn naar dit soort objecten kunnen contact opnemen met Boerderij en Landschap.

T 033 760 0650
I www.boerderijenlandschap.nl

25
jul

Locatietheater in authentieke hoeve

Achter een dikke rij bomen in het Gelderse dorp Wapenveld schuilt Erve IJzerman, een boerderij waar de tijd een eeuw lang heeft stilgestaan. De familie IJzerman leefde er tot voor kort een sober boerenleven, onveranderd sinds de jaren ‘30. Alles is nog intact: de bedstedes, het traporgel, de rosmolen en de vooroorlogse keuken.
Boerderij en Landschap - dochter van BOEi - is eigenaar van de hoeve en werkt samen met de gemeente, de provincie en betrokken organisaties aan het plan om Erve IJzerman in de toekomst als museum open te stellen voor publiek.

Maar zo lang hoeven we niet te wachten. Van 11 tot en met 14 september, in de week voorafgaande aan Open Monumentendag, kan het publiek meemaken hoe de boerderij weer tot leven komt. Dan speelt Theatergroep BOT hier Het Geluid Van het Erf; een locatievoorstelling over het zware boerenleven, doorspekt met geloof en liefde en verpakt in fysiek muziektheater, uit het lood geslagen Nederlandstalige liedjes en klinkende machinerie. De voorstelling wordt meerdere malen per dag gespeeld, kaarten à €7,50 zijn te verkrijgen via www.hetgeluidvan.nl.

23
jul

Vernieuwde gids maakt eigenaren van rijksmonumenten wegwijs

Hoe raken monumenteigenaren wegwijs in de spelregels voor het bezitten, verbouwen, restaureren en onderhouden van een rijksmonumentaal woonhuis? In de nieuwe (gratis ) gids ‘Monumentaal wonen’ vinden zij praktische informatie over onder andere de wet- en regelgeving, de fiscale aspecten en financiëlemogelijkheden. De gids is te downloaden op Monumenten.nl.

​Monumenteigenaren ervaren de restauratie van een monument vaak als een ingewikkeld proces, waarbij de informatiebehoefte groot is. Om de beschikbare informatie te bundelen, hebben het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de Belastingdienst de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Federatie Grote Monumentengemeenten de gids “Monumentaal Wonen” ontwikkeld.

De gids geeft antwoord op vragen als: Waar moet ik beginnen, met welke instanties kom ik in gesprek? Hoe zit het fiscaal? Hoe werkt het met de financiering? Wat zijn de rechten, en wat zijn de plichten van een monumenteigenaar? Monumentaal Wonen is geactualiseerd en kunt u gratis downloaden op www.monumenten.nl/gidsmonumentaalwonen.