Nieuws

6
mrt

Evaluatie financiƫle stelsel monumentenzorg (Erfgoed Telt!) beschikbaar

Afgelopen jaar hebben het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de sector, het erfgoedbeleid herijkt. Doel van dit project ‘Erfgoed Telt!’ is een breed gedragen beleid dat de monumenten en historisch waardevolle gebieden sterk maakt voor de toekomst en dat gesteund wordt door een optimaal stelsel van financiering.

21
feb

Investeren via het Restauratiefonds heeft impact op monument en omgeving

Het ministerie van OCW heeft vanaf 2012 middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van Restauratiefondsplus-hypotheken, de lening voor grootschalige restauratie en herbestemming. De nut en noodzaak is in de afgelopen 4 jaar geëvalueerd door Ecorys.

4
dec

Jan Burgmans krijgt Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming rijksmonument De Ploeg

Op vrijdag 1 december heeft Jan Burgmans, initiatiefnemer van de herbestemming van voormalig Weverij ‘De Ploeg’, de Pieter van Vollenhovenprijs 2017 in ontvangst mogen nemen. Jan Burgmans ontvangt de prijs voor de wijze waarop hij deze markante door Gerrit Rietveld ontworpen fabriekshal nieuw leven in heeft geblazen. De prijs is zojuist persoonlijk uitgereikt door prof. Mr. Pieter van Vollenhoven in Bergeijk.

16
nov

9,1 miljoen euro voor herbestemming monumenten in Noord-Holland

Op 15 november 2017 ondertekenden Jack van der Hoek gedeputeerde Provincie Noord-Holland en Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds de samenwerkingsovereenkomst voor het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten. In dit vernieuwde herbestemmingsfonds is nu 9,1 miljoen euro beschikbaar voor restauratie werkzaamheden, herbestemming en duurzaamheidsmaatregelen van monumenten in de provincie Noord-Holland. De ondertekening vond plaats in het provinciehuis te Haarlem.