Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds

 

Verstand van financieren, hart voor monumenten

Nationaal Restauratiefonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten financiële ondersteuning bij het restaureren en onderhouden van hun pand. Het Restauratiefonds ontwikkelt en verstrekt laagdrempelige financieringen en biedt financiële en administratieve diensten. Waar mogelijk worden laagrentende leningen verstrekt uit een revolverend fonds, waarmee financiële continuïteit voor monumentenzorg wordt gewaarborgd.

Daarnaast geeft het Restauratiefonds voorlichting, advies en begeleiding bij alle financiële en procesmatige aspecten van een restauratie. Dit alles zonder winstoogmerk. Ook pleit het fonds bij beleidsmakers voor meer beleidsmatige aandacht én meer geld voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Nationaal Restauratiefonds ondersteunt ook gemeenten, provincies en andere overheden bij het ontwikkelen, verbreden en uitvoeren van hun (lokale) monumentenbeleid. Bijvoorbeeld met het beheren van subsidieadministraties en het ontwikkelen van nieuwe financieringsoplossingen, waaronder revolverende fondsen.

Door zijn expertise op het gebied van financieringen te combineren met zijn kennis van de monumentenwereld streeft Nationaal Restauratiefonds naar een zo efficiënt en duurzaam mogelijke monumentenzorg.