Nationaal Groenfonds

 

Investeren in natuur

Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht door de provincies en het ministerie van LNV (tegenwoordig EL&I). Sindsdien ontwikkelt en verleent het fonds financiële faciliteiten voor natuur, bos, landschap en openlucht recreatie. Voor publieke partijen zoals overheden, maar ook voor private initiatieven en particulieren.

Daarbij reageert en anticipeert het Groenfonds op actuele ontwikkelingen. Het Nederlandse grondgebied wordt steeds voller; de groene ruimte staat onder druk. Plannen voor natuur en landschap stranden vaak door financiële beperkingen. Investeringen in natuur en landschap blijven belangrijk.

Het Groenfonds wil de financiering van natuur, bos, landschap en openlucht recreatie faciliteren, overheidsbeleid ondersteunen en private geldbronnen aanboren. Het Groenfonds neemt financiële drempels weg, adviseert, ondersteunt initiatieven en financiert investeringen in natuur, zodat plannen sneller en beter uitgevoerd kunnen worden. Het Groenfonds bundelt daarbij publieke en private geldstromen. Nationaal Groenfonds bevordert de ontwikkeling van natuur en landschap in Nederland door bij de financiering daarvan een dragende rol te spelen.